Η Eυθύνη του Oμίλου

Είναι απλό: στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αντίκτυπο του καπνίσματος για την δημόσια υγεία

Γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα καπνού ενέχουν πραγματικούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ότι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή των κινδύνων αυτών είναι η αποφυγή χρήσης τους. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες επιλέγουν να καπνίσουν. Για τον λόγο αυτό, πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι να συνεχίσει να εργάζεται για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων και τη διάθεση στην αγορά μιας σειράς προϊόντων καπνού μειωμένου κινδύνου καθώς και εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Τι σημαίνει μείωση των επιβλαβών συνεπειών;

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, μείωση των επιβλαβών συνεπειών σημαίνει ανάπτυξη πολιτικών που επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μιας δραστηριότητας που ενέχει κινδύνους χωρίς να την απαγορεύουν εντελώς.

Για παράδειγμα, η υποστήριξη της χρήσης προφυλακτικών μειώνει την εξάπλωση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Σε ό,τι αφορά τον καπνό, μείωση των επιβλαβών συνεπειών σημαίνει παροχή λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων, εναλλακτικών του τσιγάρου, για τους καπνιστές που δεν μπορούν ή που επιλέγουν να μην διακόψουν το κάπνισμα.

Μείωση των επιβλαβών συνεπειών: η καλύτερη επιλογή για το μέλλον

Το ζήτημα της μείωσης των επιβλαβών συνεπειών του καπνού δεν είναι κάτι καινούργιο. Η British American Tobacco προωθεί εδώ και καιρό το snus, ένα είδος καπνού μειωμένης τοξικότητας για στοματική χρήση, το οποίο αποτελεί αποδεδειγμένα προϊόν μειωμένου κινδύνου — αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο ευρύ κοινό και δεν διατίθεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η έννοια της μείωσης των επιβλαβών συνεπειών άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και να αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις σχετικά πρόσφατα — με την αύξηση της απήχησης των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ολοένα και περισσότερα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και του τομέα της δημόσιας υγείας τάσσονται πλέον υπέρ της μείωσης των επιβλαβών συνεπειών, θεωρώντας ότι αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους 1,3 δισ. ανθρώπους παγκοσμίως που συνεχίζουν το κάπνισμα παρά τους γνωστούς κινδύνους που ενέχει για την υγεία.

Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει   ότι πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες υγείας για τη διακοπή του καπνίσματος, οι καπνιστές που δεν μπορούν να διακόψουν το κάπνισμα θα ενθαρρύνονται να προτιμούν προϊόντα μειωμένου κινδύνου.

Ωστόσο, επί του παρόντος ο αριθμός των κρατών που υποστηρίζουν ενεργά αυτή την προσέγγιση είναι μικρός. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και ορισμένες οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για τους κινδύνους που ενέχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα για την υγεία και ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες ισορρόπησης της χρήσης καπνού. Επιπλέον, διατυπώνουν επιφυλάξεις και αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη συμμετοχή της καπνοβιομηχανίας στην προσπάθεια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών του καπνού.

Η προσέγγισή μας

Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού, επενδύοντας στην ανάπτυξη προϊόντων καπνού και νικοτίνης επόμενης γενιάς που προσφέρουν στους καπνιστές μια λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική αντί του τσιγάρου. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται το ηλεκτρονικό τσιγάρο Vype που κυκλοφόρησε το 2013, ένα νέο προϊόν εισπνοής νικοτίνης που  πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη θυγατρική εταιρεία τoυ Ομίλου Nicoventures, καθώς και καινοτόμες συσκευές για τη θέρμανση του καπνού.

Σε συνεργασία με επιστήμονες και ρυθμιστικές αρχές, η British American Tobacco εργάζεται για την προώθηση αυτών των προϊόντων επόμενης γενιάς καθώς και την  υπεράσπιση μιας ρυθμιστικής προσέγγισης που θέτει στο επίκεντρο την ασφάλεια των καταναλωτών και την ποιότητα των προϊόντων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων νικοτίνης που μπορούν να βοηθήσουν τους καπνιστές να περιορίσουν ή να διακόψουν το κάπνισμα.

Διαφάνεια και επιστημονική έρευνα Επιστημονικές γνώσεις παγκόσμιου επιπέδου

Πάγια δέσμευση του Ομίλου είναι η υποδειγματική εταιρική συμπεριφορά και η διαφάνεια σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, η διαφάνεια όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα κατέχει κεντρικό ρόλο. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Ομίλου δημοσιεύονται στονειδικό επιστημονικό δικτυακό τόπο του Ομίλου, στη διεύθυνση www.bat-science.com . Τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά όπου αξιολογούνται από ομότιμους ειδικούς και, παράλληλα, παρουσιάζονται από επιστήμονες σε κορυφαία διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις.

Παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις έρευνες που διεξάγονται και χρηματοδοτούνται από την καπνοβιομηχανία, γνωρίζουμε ότι είναι ευθύνη του Ομίλου να συμβάλει επιστημονικά στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού.

Η British American Tobacco διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και συνεργάζεται με εξωτερικούς ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει ενεργά τις ρυθμιστικές αρχές και τους επιστήμονες να επισκέπτονται τις ερευνητικές του εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια περιήγηση στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.

Το μέλλον

Αντιλαμβανόμαστε ότι η μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίμαχο ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων και ότι ορισμένοι διατηρούν επιφυλάξεις ως προς τα κίνητρα πίσω από τη συμμετοχή της καπνοβιομηχανίας.

Ελπίζουμε ότι οι ενέργειες του Ομίλου θα αποδείξουν έμπρακτα τη διαρκή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας για μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τον  καπνό και ότι τα κράτη θα λάβουν σοβαρά υπόψη τα πιθανά  οφέλη που μπορεί να έχει η μείωση αυτή στο πλαίσιο μιας προοδευτικής προσέγγισης όσον αφορά τις πολιτικές δημόσιας υγείας.

max
large
medium
small
mobile